தொலைபேசி


Designation

Office

 

Residential

 

FAX No

 

Cell Phone No.

 

Direct

PBX Extn.

Collector

0461-2340600

201

0461-2320050
0461-2326747

Office
0461-2340606
House
0461- 2324220


Email
collrtut(at)nic(dot)in

District Revenue Officer

0461-2340400

205

0461-2340999

Office
0461-2340606

9445000929
Email
dro(dot)tntut(at)nic(dot)in

Project  Officer
DRDA

0461-2340575

268

 

Office
0461-2340088

9443147321
Email
drda(dot)tntut(at)nic(dot)in

Personal Assistant (G) Collector.

0461-2340120

205

0461-2312173

Office
0461-234060

9445008155
Email
pag(dot)tntut(at)nic(dot)in

Sub Collector
Thoothukudi

0461-2320400

-

0461-2312135

Office
0461-2320400

9445000479

 

 

Revenue Divisional Officer,Tiruchendur

 

04639-245165

-

 

04639-245458

Office

04639-245165

 

0445000480

Sub Collector,Kovilpatti

04632-220258

-

04632-220238

Office
04632-22058

0445000481

Superintendent of Police, Thoothukudi.

 

0461-2340200

 

-

 

0461-2330111

 

0461-2340651

 

9444544344

 

Additional Deputy Superintendent of Police, Thoothukudi.

 

0461-2340200

 

-

 

-

 

-

 

9042978781

Additional Deputy Superintendent of Police, Thoothukudi.

 

0461-2340200

 

-

 

-

 

-

 

94454 97525

 

Deputy Superintendent of Police,  Tiruchendur

 

04639-245100

 

-

 

-

 

-

 

Deputy Superintendent of Police,  Srivaikuntam

 

04630-255236

 

-

 

-

 

-

 

94434 81365

Deputy Superintendent of Police, Maniyachi.

 

0461-2273252

 

-

 

-

 

-

 

80561 62128

Deputy Superintendent of Police,  Kovilpatti

04632-220020

 

-

 

-

 

-

 

94860 92325

 

Deputy Superintendent of Police, Vilathikulam

04638-233498

 

-

 

-

 

-

97891 68168

Deputy Superintendent of Police, Sattankulam

04639-266499

 

-

 

-

 

-

 

9443164142

Tahsildar, Thoothukudi

0461-2321448

-

0461-2320619

0461-2321448

9445000680

Tahsildar
Srivaikuntam

04630-255229

-

04630-255279

04630-2567154

9445000681

Tahsildar,
Tiruchendur

04639-242229

-

04639-242319

04639-243424

9445000682

Tahsildar,
Sattankulam.

04639-266235

-

04639-266213

04639-266016

9445000683

Tahsildar,
Kopvilpatti

04632-220272

-

04632-220242

04632-231225

9445000684

 

Tahsildar
Ottapidaram

0461-2366233

-

0461-2366246

0461-2366233

9445000685

Tahsildar
Ettayapuram

04632-271300

-

04632-271295

04632-271300

9445000687

Tahsildar
Vilathikulam

04638-233126

-

04638-233149

04638-234085

9445000686

Circuit House Old

0461-2321729

-

 

 

 

Circuit House  New

0461-2320084

-

 

 

 

அமைப்பு வெளியீடு - மாவட்ட ஆட்சியர் தூத்துக்குடி
ஆக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம், தூத்துக்குடி