வருடாந்திர வேலைவாய்ப்பு அறிக்கைஇளைஞர் தொழிற் திறன் பயிற்சி வேலை வாய்ப்பு பெற்ற விபரம்

 

வ.
எண்

வருடம்

பயிற்சி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை

வேலை வாய்ப்பு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை

1

2008-09

300

94

2

2009 – 10

500

82

3

2010-11

450

354

4 2011 - 12 500 245

அமைப்பு வெளியீடு - மாவட்ட ஆட்சியர் தூத்துக்குடி
ஆக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம், தூத்துக்குடி